Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya - Codi: 08070593 
Escola Bressol PEUETS
Carrer Francesc Macià, 11
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Telèfon 93 771 16 39
info@escolabressolpeuets.cat